Үзләренең күңелләре һәм йөрәкләре чиста, үзрәре кыю һәм батыр. Шул ук вакытта алар безнең ярдәмебезгә һәм игътибарыбызга мохтаҗ. 
Җирдә һәрбер бала игътибарга, мәхәббәткә күмелеп үссен иде. Балаларны саклагыз! Алар – безнең киләчәгебез.